Nyheder / Nyeste blad
Print denne sideSkriv til FællesforeningenLæs om denne side

 

Nyheder

Nyhedsbrev_100517_fristforlængelse_klimaveje.pdf

Klimasikring af private fællesveje

Ny håndbog for private fællesveje


Rockerborge i beboelseskvarterer:

Betænkning om indsatsen overfor rockerborge

Grundejeren.dk med i rockerudvalget


Download medlemsbladet "Grundejeren.dk"

 

 

Klimasikring af de private fællesveje

Klimasikring af de private fællesveje påhviler grundejerne.
Der kan dog søges om medfinansiering hos HOFOR

Vandveje

”Københavns Kommunes skybrudsplaner, der også omfatter de private fællesveje, er ambitiøse og kostbare. Realiseringen, der stadig er til diskussion, vil da også ske over en lang årrække, og i flere etaper.

En del af Københavns vejnet skal ifølge planen agere vandveje, hvor regnvandet ledes væk på overfladen, i rør eller åer uden om kloakkerne.

 

De private fællesveje

Også en del af de private fællesveje er udset som vandveje. Her står vi den absurde situation, at kommunen ikke må bruge midler på disse projekter. Dette fordi de private fællesveje – der trafik- og parkeringsmæssigt fungerer som offentlige veje – ejes af beboerne. Derfor skal de betale for vejanlæggets vedligeholdelse og nu også for klimasikring af vejene.

Det er da usolidarisk, når et helt kvarter ved et skybrud afhjælpes af de få veje, der er udpeget som vandveje kun skal betales af beboerne på de udpegede veje. 

Projekterne er dyre og i enkelt område med 12 veje, hvor 3 veje er udpeget, er projektet budgetteret til ca. 30 mio. kr.

 

Der er måske lys forude

Nu tilbydes man medfinansiering fra HOFOR, til vandvejsprojekterne. Og de grundejerforeninger, der allerede påtænker projekter, og søger HOFOR om midler til iværksættelse endnu i år, kan opnå en 100% medfinansiering.

 

Se mere til planerne og muligheden for medfinansiering på nedenstående links:

 

Materialeoversigt:

Bilag 1 Klimatilpasnings- og investeringsredegørelse

Klimatilpasnings- og investeringsredegørelse 

Bilag 2 Ansøgning til Forsyningssekretariatet og projektbeskrivelser for de syv vandoplande 

København Vest og Frederiksberg:

Ansøgning til Forsyningssekretariatet

Rammeaftale til ansøgning til Forsyningssekretariatet

Vandopland - projektbeskrivelser

Hydraulisk oversigtskort

 

Ladegårdsåen, Frederiksberg Øst & Vesterbro:

Ansøgning til Forsyningssekretariatet

Rammeaftale for ansøgning til Forsyningssekretariatet

Vandopland - projektbeskrivelser

Hydraulisk oversigtskort

 

Nørrebro:

Ansøgning til Forsyningssekretariatet

Rammeaftale for ansøgning til Forsyningssekretariatet

Vandopland - projektbeskrivelser

Hydraulisk oversigtskort

 

Østerbro:

Ansøgning til Forsyningssekretariatet

Rammeaftale for ansøgning til Forsyningssekretariatet

Vandopland - projektbeskrivelser

Hydraulisk oversigtskort

 

Indre By:

Ansøgning til Forsyningssekretariatet

Rammeaftale for ansøgning til Forsyningssekretariatet

Vandopland - projektbeskrivelser

Hydraulisk oversigtskort

 

Bispebjerg, Ryparken & Dyssegård:

Ansøgning til Forsyningssekretariatet

Rammeaftale for ansøgning til Forsyningssekretariatet

Vandopland - projektbeskrivelser

Hydraulisk oversigtskort

 

Amager og Christianshavn:

Ansøgning til Forsyningssekretariatet

Rammeaftale for ansøgning til Forsyningssekretariatet

Vandopland - projektbeskrivelser

Hydraulisk oversigtskort

 

Bilag 3 Afkobling fra kloakken

Notat om afkobling fra kloakken

Tilbage til toppen

 

Ny Håndbog til private fællesveje

 

Få gratis vejledning til private fællesveje

Nu har du muligheden for at få svar på dine spørgsmål om, hvad du skal og kan gøre som grundejer på en privat fællesvej – og hvad kommunen tager sig af. ’Vejledning om private fællesveje’ giver svar på ofte stillede spørgsmål og kommer med inspiration til projekter, som grundejere kan sætte i gang. Vejledningen samler erfaringer fra lokale grundejerfællesskaber, der har kendskab til konkrete sager og udfordringer som grundejere på private fællesveje kan stå overfor.

 

De private fællesveje findes i overvejende grad i yderområderne i kommunen, altså i villakvartererne. Dog findes der enkelte veje i brokvarterne, som er private fællesveje. Denne vejledning omfatter begge typer af private fællesveje.

 

Vejledningen kan blandt andet give svar på spørgsmål om:

o   forpligtelser for grundejere på private fællesveje,

o   fordelene ved at have et vejlav eller grundejerfællesskab,

o   hvordan man starter et vejlav eller grundejerfællesskab,

o   vedtægter, økonomi og tinglysninger,

o   hvordan vejen skal vedligeholdes,

o   hvordan man kan lave ændringer på vejen,

o   trafik og parkering,

o   grønnere vej og klimatilpasning,

o   og rekreative oplevelser og fællesskaber. 

’Vejledning om private fællesveje’ kan hentes online på:
http://ipaper.ipapercms.dk/KoebenhavnsKommune/OKF/LokaludvalgVejledning/ 

Vejledningen er lavet af lokaludvalgene i Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Vanløse, Valby, Kgs. Enghave, Nørrebro, Amager Øst og Amager Vest samt Teknik- og Miljøforvaltningen i kommunen.

 

Tilbage til toppen

 

Grundejeren.dk har fået plads i det
af justisministeriet nedsatte rockerudvalg!

Justitsministeriet har nu endelig nedsat det udvalg, der skal søge
løsninger på problemet med rockerborge i boligkvarterer.

Efter en lang og sej korrespondence med Justitsmimnisteriet lykkedes det Grundejeren.dk´s formand, Birgit Philipp, at få foreningen repræsenteret i det nu nedsatte udvalg. Pladsen deles med Danske Udlejere, og besættes af Grundejeren.dk´s advokat Morten Mark Østergaard.


"Udvalget er desværre blevet forsinket", skriver Justitsminister Mette Frederiksen til Birgit Philipp, "hvilket jeg som ny Justitsminister er ærgerlig over. Det ærgrer mig også at du har oplevet, at det har været vanskeligt at komme i kontakt med ministeriet.
Nu er udvalget snart klar til at tage fat på opgaven, så vi kan få alle ideer og forslag til at styrke indsatsen mod rockerborgene på bordet.

Det er i den forbindelse vigtigt, at grundejernes erfaringer og overvejelser inddrages i arbejdet, hvilket jeg er sikker på, at Grundejeren.dk sammen med Danske Udlejere vil sørge for", slutter Justitsministeren. 

Rockerudvalgets sammensætning

Formand: Landsdommer Ole Græsbøll Olesen.
2 repr. fra universiteterne.
4 repr. udpeget efter indstilling fra KL. Herunder 2 ledende kommunalpolitikere med særlige erfaringer i forhold til indsatsen mod rockerborge.
1 repr. udpeget efter fælles indstilling fra Grundejeren.dk og Danske Udlejere.
1 repr. udpeget efter indstilling fra Advokatrådet.
1 repr. udpeget efter indstilling fra Justitsministeriet.
1 repr. udpeget efter indstilling fra Rigsadvokaten.
1 repr. udpeget efter indstilling fra Rigspolitiet.
1 repr. for Justitsministeriet

 Tilbage til toppen
               

Download seneste numre af grundejeren.dk

grundejerne.dk_42.pdf

Indhold i Grundejeren.dk 42

Opklassificering af private fællesveje til offentlig vej

Opret et domæne og hold kontakten med omverdenen

Repræsentantskabsmøde 2019

 

Grundejeren.dk_41.pdf

 

Grundejeren.dk_40.pdf

  

Grundejeren.dk_39.pdf

 

Grundejeren.dk_38.pdf

 

Grundejeren.dk_37.pdf