Grundejeren.dk er en paraplyorganisation for Grundejerforeninger og Vejlaug i København, der har til formål at: 

 

  • Varetage de enkelte foreningers interesser over for Københavns Kommune, borgerrepræsentationen, myndigheder samt renovations- og forsyningsselskaber.

  • Informere gennem hjemmeside, bladudgivelse og nyhedsbreve om udviklingen vedrørende vejvedligeholdelse, trafikreguleringer, stilleveje, snerydning, el, vand, varme og kloakforsyning samt priser på kommunale ydelser, gebyrer m.m.

  • Formidle erfaringer, priser og positivlister samt love, regler, myndighedskrav, lokalplaner osv.

  • Afholde dialogmøder med politikere og ledende embedsmænd, medlemsmøder om grundejerfaglige forhold og kurser om vejvedligehold.

  • Rådgive foreningerne om forsikringsforhold, fællesveje, friarealer, bygningsvedligehold, vedtægtsforhold, bestyrelsesarbejde og afvikling af generalforsamlinger.