Klimatilpasning

Klimatilpasningsplanen for København blev initieret efter skybruddet den 7. juli 2011, hvor store dele af København stod under vand. Kloakkerne kunne ikke aftage vandet og løb over, mange steder stod vandet over jordniveau og mange grundejere fik kælderen fyldt med vand.

Erkendelsen var:

· Kloakkerne kan ikke aftage de større regnmængder

· Der var behov for en plan for hvordan vi slipper af med vandet

· Kloakkerne skal sikres bedre

Der foreligger en politisk beslutning fra efteråret 2015 af klimatilpasningsplanen, som indeholder 4 elementer til at få vand væk:

1. Skybrudsveje = transportere vand ad vejene til afløb (f.eks. Harrestrup Å) (dvs vandet kommer ikke i kloakken)

2. Forsinkelsesveje = veje med grønne strimler langes vejbanen, hvor noget af vandet kan sive ned og blive forsinket

3. Central forsinkelse = grønne arealer, der f.eks. sænkes, så der kan opbevares vand, som så nedsiver

4. Grønne veje (transport & forsinkelse) = regnbede som kan optage vand svarende til 5 års regn – måske mere - (dvs endnu mindre vand i kloakken)

Som private grundejere er vi involveret i en række af denne type projekter. Ikke alle grundejerforeninger har behov for et klimatilpasningsprojekt, men en række grundejerforeninger er involveret i sådanne lokale projekter. Hovedformålet med alle disse projekter er, at få regnvand væk fra vore kældre, veje – og ikke mindst fra kloakkerne så de ikke løber over og ind i vores huse.

Herunder har vi indsat en række dokumenter med information om de igangværende projekter.

Det første dokument er en overordnet status og baggrund for arbejdet med klimasikring skrevet af bestyrelsesmedlem i Grundejeren.dk Anne Brix Christiansen:

 

I januar 2019 blev der afholdt et medlemsmøde for Grundejeren.dk medlemmer og HOFOR. Herunder kan du se præsentationen fra dmødet med HOFOR inklusiv status på eksisterende projekter etc.:

 

HOFOR’s plan for hvilke GF der skal have klima projekter lavet hvilke år:

 

En samlet oversigt udarbejdet af HOFOR indeholdende spørgsmål og svar fra grundejere omkring klima projekter.