Borgermøde i Greve om udviklingen i villaområderne

I Greve har grundejerne nogle af de samme udfordringer som vi har i København med hensyn til uhensigtsmæssigt spekulationsbyggeri i villaområderne. En gruppe borgere har taget initiativ til et borgermøde om problemet og samtidig inviteret Grundejeren.dk til at dele erfaringer fra København - Vi stiller naturligvis altid op, når det handler om at varetage grundejernes interesser.

invitation 29 aug.png