Medlemsmøde om parkering på private fællesveje

Den 20 november 2019 afholder Grundejeren.dk et medlemsmøde fra kl 19.00 – 21.00 i Kulturstation Vanløse i Festsalen om mulighederne for parkeringsaftaler på private fællesveje.

Parkeringsforholdene på grundejernes private fællesveje er et stigende problem i København. En af de muligheder man har, er indgåelse af aftale med et privat selskab vedrørende en parkeringsordning. Men det kræver tilladelser fra relevante myndigheder, indgåelse af aftaler, etc. og kan være en meget lang proces - så hvordan kommer man i gang?

På mødet kan man høre fra en grundejerforening, der har været igennem processen og derigennem gjort en del erfaringer. Derudover vil vi invitere andre relevante aktører, ligesom der vil være mulighed for at dele erfaringer på tværs.

Der er begrænset antal pladser i lokalet og de fordeles efter ”først til mølle princippet”, så hvis I gerne vil deltage i mødet, så skal I tilmelde jer ved at skrive til sekretariat@grundejeren.dk (indeholdende navne på deltagere fra jeres grundejerforening - da der som nævnt er et begrænset antal pladser vil der også være et max. antal deltagere per medlemsforening)